Проект “ИТ практики за ученици” (trainIT)

ПО КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 “ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ” НА ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+”

НАЦИОНАЛЕН КОНСОРЦИУМ В ОБЛАСТТА НА ПОО

КООРДИНАТОР: „Атина Консултинг“ ЕООД

ПАРТНЬОРИ: ПГЕЕ- гр. Пловдив, ПТГ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Враца, ПТГ „Цар Симеон Велики“- Търговище

ЧУЖДЕСТРАНЕН ПАРТНЬОР: Euroform RFS, Италия.

Двуседмичен стаж във фирми, свързан с аналогова и цифрова схемотехника, проектиране на ел.схеми с приложен софтуер, CAD системи.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 01.09.2017 – 01.09.2018

Проектът цели надграждане на уменията на ученици от професионални гимназии, обучаващи се в паралелките по компютърни системи и технологии и микропроцесорна техника, посредством практики на реални работни места в чужбина в ИКТ компании. Реализираната образователна мобилност се удостоверява със сертификат и може да се признае за производствена практика на учениците. Обучаемите повишават знанията и уменията си, увеличават шансовете си за професионална реализация в областта на ИКТ.

При провеждане на практиката присъстват придружаващи лица от професионалните гимназии, които да обменят опит и идеи за актуализиране на учебните програми на изпращащите гимназии.

Обединението в консорциум на професионални гимназии и частна компания цели, от една страна, облекчаване на процеса по планиране, координация, организация и изпълнение, включително мониторинг и отчитане, както и намаляване на финансовия риск за участващите гимназии, а от друга, заедно със създаването на контакти с приемащата организация и компании в чужбина, изграждане на по-тесни връзки между професионалното образование и бизнеса.

Консорциумът цели постигане на високо качество на управлението и изпълнението на проекта съобразно компетентностите, опита и отговорностите на всяка една от участващите организации.

УЧАСТНИЦИ В МОБИЛНОСТТА: Обучаеми (ученици) в 11 клас от участващите професионални гимназии.

Общ брой на обучаеми около 27 (според капацитета и съгласно договореностите) и придружаващи лица (преподаватели по информационни технологии), по едно от всяка участваща професионална гимназия.