Клуб „Дигитални системи и устройства“

ръководител: инж. Димитринка Захариева


В ПТГ „Цар Симеон Велики“  Търговище  работи клуб  по проект „Образование за утрешния ден“, Дейност 6.  Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

С клуба се цели отварянето на училището към дигиталните технологии,  по-добро персонализирано обучение, което да позволи по-ефективни подходи към всеки отделен ученик  и  насърчаване на самостоятелното обучение  извън класната стая.

В клуба участват 15 ученикци от десети, единадесети и дванадесети клас. Работи се предимно в електронна среда. Ползва се платформата на Cisco, по-точно модула IT Essentials. Това дава възможност на учениците да се подготвят и явят на изпит за получаване на международно признат сертификат на Cisco по този модул. Това е първото ниво в Cisco академията. Освен техническите познания в областта на компютърните технологии, учениците усъвършенстват и познанията си по английски език, защото цялата платформа, всички материали, междинни тестове и окончателни изпити са на английски.